شرکت کار و اندیشه کارن

تعمير،نگهدارى،طراحى،اجراء،مشاوره و فروش سيستم هاى تهويه مطبوع

داروسازی سیناژن کرج

پروژه سيستم هاى تهويه مطبوع


موقعیت: کرج

انستیتو پاستور ایران

پروژه سيستم هاى تهويه مطبوع


موقعیت: تهران

برج میلاد تهران

پروژه سيستم هاى تهويه مطبوع


موقعیت: تهران

بیمارستان امیرکبیر اهواز

پروژه سيستم هاى تهويه مطبوع


موقعیت: اهواز

بیمارستان بقیه الله تهران

پروژه سيستم هاى تهويه مطبوع


موقعیت: تهران

بیمارستان مادر قم

پروژه سيستم هاى تهويه مطبوع


موقعیت: قم

بیمارستان مهر برازجان

پروژه سيستم هاى تهويه مطبوع


موقعیت: بوشهر

دانشکده داروسازی شهید بهشتی تهران

پروژه سيستم هاى تهويه مطبوع


موقعیت: تهران

دانشکده داروسازی فردوسی مشهد

پروژه سيستم هاى تهويه مطبوع


موقعیت: مشهد

دانشگاه باهنر کرمان

پروژه سيستم هاى تهويه مطبوع


موقعیت: کرمان

شرکت آرد سفید اکبری

پروژه سيستم هاى تهويه مطبوع


موقعیت: کردان کرج

شرکت پتروشیمی اصفهان

پروژه سيستم هاى تهويه مطبوع


موقعیت: اصفهان

شرکت توزیع برق شهرکرد

پروژه سيستم هاى تهويه مطبوع


موقعیت: شهرکرد

شرکت داروسازی ثامن

پروژه سيستم هاى تهويه مطبوع


موقعیت: مشهد

شرکت ذوب آهن اصفهان

پروژه سيستم هاى تهويه مطبوع


موقعیت: اصفهان

شرکت فولاد مبارکه اصفهان

پروژه سيستم هاى تهويه مطبوع


موقعیت: اصفهان

شرکت پتروشیمی کاویان

پروژه سيستم هاى تهويه مطبوع


موقعیت: بوشهر

مجتمع تجاری شهر

پروژه سيستم هاى تهويه مطبوع


موقعیت: قم

مرکز آموزشی درمانی نکویی هدایتی فرقانی

پروژه سيستم هاى تهويه مطبوع


موقعیت: قم

هتل پارمیدا کیش

پروژه سيستم هاى تهويه مطبوع


موقعیت: کیش

هتل هما 2

پروژه سيستم هاى تهويه مطبوع


موقعیت: مشهد

هتل هما 1

پروژه سيستم هاى تهويه مطبوع


موقعیت: مشهد