شرکت کار و اندیشه کارن

تعمير،نگهدارى،طراحى،اجراء،مشاوره و فروش سيستم هاى تهويه مطبوع


خدمات و فعالیت

home_business_step_11

تعمیر و نگهداری

تعمیر و نگهداری سیستم های تهویه مطبوع

طراحی و اجراء

طراحی و اجراء سیستم های تهویه مطبوع

home_business_step_22
home_business_step_33

مشاوره و فروش

مشاوره و فروش سیستم های تهویه مطبوع


مشاوره با کارشناسان ما